Oberta la convocatòria dels ajuts per a propietaris que lloguin els seus habitatges per la borsa de mediació de Prat Espais

Aportar el seu habitatge a la Borsa té avantatges, des d’aquest any també es poden beneficiar de nous ajuts per a la rehabilitació i el manteniment amb l’objectiu de conservar-los i d’evitar habitatges buits
dl., 03/06/2019

Si ets propietari/a d’un habitatge desocupat o en el que finalitza un contracte d’arrendament, et pots acollir a aquests ajuts si formalitzes o has signat un contracte d’arrendament durant el 2019 per mitjà de la Borsa de Mediació de Lloguer que gestiona Prat Espais.

 

Seran subvencionables aquelles despeses a nom de la propietat que s’hagin executat sobre l’habitatge durant el darrer any, les factures i rebuts hauran de tenir una data d’emissió no anterior als 12 mesos de la data de sol·licitud de la subvenció. Així es consideren despeses subvencionables les justificades amb les factures, rebuts i justificants de les transferències bancàries per conceptes com:

  • Les reparacions a l’habitatge.
  • La substitució d’elements i equips de l’habitatge.
  • Les intervencions de millora i manteniment.
  • La tramitació de butlletins d’instal·lacions, el certificat energètic o la cèdula d’habitabilitat.
  • El darrer rebut anual abonat de l’IBI de l’habitatge.
  • Els serveis contractats de manteniment de la llar o dels seus equips.

L’import d’aquesta subvenció serà de:

a) Fins a un màxim de 1.200 € pels habitatges que han formalitzat un contracte de lloguer en 2019 en el marc del programa de la Borsa, que provinguin de fora del Programa.

b) fins a un màxim de 1.000 € per als habitatges llogats en el marc del programa de la Borsa, que han finalitzat contracte d’arrendament durant el 2018 o 2019 i que han signat o signin un nou contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa durant l’any 2019.

El termini de presentació de sol·licituds és del dia següent a la data de publicació de la convocatòria, 31 de maig del 2019, a fins el 15 de desembre del 2019, o fins exhaurir el pressupost previst.

Poden trucar al 93 370 50 54 de Prat Espais per demanar més informació o cita prèvia tant per incloure el seu habitatge a la Borsa com pel tràmit de la subvenció.