Convocatòria dels ajuts per a propietaris que lloguin els seus habitatges per la borsa de mediació de Prat Espais.

- Convocatòria 2021 tancada -
dl., 31/05/2021

Aportar el seu habitatge a la Borsa té avantatges, els propietaris es poden beneficiar de nou dels ajuts municipals aprovats també per aquest any 2021, per a la rehabilitació i el manteniment i evitar habitatges buits.

Si ets propietari/a d’un habitatge desocupat o en el que finalitza un contracte d’arrendament, et pots acollir a aquests ajuts si formalitzes o has formalitzat un contracte d’arrendament durant el període 2020 - 2021, per mitjà de la Borsa de Mediació de Lloguer que gestiona Prat Espais.

Seran subvencionables aquelles despeses a nom de la propietat que s’hagin executat sobre l’habitatge durant el darrer any, les factures i rebuts hauran de tenir una data d’emissió no anterior als 12 mesos de la data de sol·licitud de la subvenció. Així, es consideren despeses subvencionables les justificades amb les factures, rebuts i justificants de les transferències bancàries per conceptes com:

  • IBI de la darrera anualitat abonada.
  • Reparacions, substitució d’elements i equips de l’habitatge o intervencions de millora i manteniment executades en el darrer any, o durant la vigència de l’anterior contracte d’arrendament en el marc del programa de la Borsa del Prat de Llobregat.
  • La tramitació de butlletins d’instal·lacions, certificat energètic o cèdula d’habitabilitat.
  • Contractes de manteniment de la llar o del seus equips.
  • Contractes d’assegurances de la llar.
  • Derrames i despeses ordinàries de la comunitat de propietaris.

L’import d’aquesta subvenció serà de:

a) Fins a un màxim de 1.500 euros pels habitatges que hagin formalitzat un contracte de lloguer en el període 2020-2021 el marc del programa de la Borsa del Prat de Llobregat.

b) Fins a un màxim de 1.200 euros pels habitatges llogats en el marc del programa de la Borsa del Prat de Llobregat, que han finalitzat contracte d’arrendament durant el període 2020-2021 i que hagin formalitzat un contracte de lloguer en el mateix període en el marc del programa de la Borsa del Prat de Llobregat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de desembre del 2021, o fins exhaurir el pressupost previst.

Per demanar més informació poden trucar al 93 370 50 54 o enviar un mail a habitatge@pratespais.com.