S'obre de nou la convocatòria dels ajuts per a propietaris que lloguin els seus habitatges per la borsa de mediació de Prat Espais.

dl., 18/09/2023

Aportar el teu habitatge a la Borsa té avantatges!

Les persones propietàries es poden beneficiar dels ajuts aprovats també per aquest any, per a la rehabilitació i el manteniment del seu pis, amb l’objectiu de conservar-los i evitar habitatges buits.

Si ets persona propietària d’un habitatge desocupat o en el que finalitza un contracte d’arrendament, et pots acollir a aquests ajuts si formalitzes o has formalitzat un contracte d’arrendament durant el període 2022-2023, per mitjà de la Borsa de Mediació de Lloguer que gestiona Prat Espais.

Seran subvencionables aquelles despeses a nom de la propietat que s’hagin executat sobre l’habitatge durant el darrer any. Les factures i rebuts hauran de tenir una data d’emissió compresa dins dels 12 mesos anteriors de la data de sol·licitud de la subvenció. Així, es consideren despeses subvencionables les justificades amb les factures, rebuts i justificants de les transferències bancàries per conceptes com:

  1. IBI de la darrera anualitat abonada.
  2. Reparacions, substitució d’elements i equips de l’habitatge o intervencions de millora i manteniment executades en el darrer any, o durant la vigència de l’anterior contracte d’arrendament en el marc del programa de la Borsa del Prat de Llobregat.
  3. La tramitació de butlletins d’instal·lacions, certificat energètic o cèdula d’habitabilitat.
  4. Contractes de manteniment de la llar o del seus equips.
  5. Contractes d’assegurances de la llar.
  6. Derrames i despeses ordinàries de la comunitat de propietaris. L’import d’aquesta subvenció serà de:

a) Fins a un màxim de 1.500 euros pels habitatges que hagin formalitzat un contracte de lloguer en el període 2022-2023 el marc del programa de la Borsa del Prat de Llobregat.

b) Fins a un màxim de 1.200 euros pels habitatges llogats en el marc del programa de la Borsa del Prat de Llobregat, que han finalitzat contracte d’arrendament durant el període 2022-2023 i que hagin formalitzat un contracte de lloguer en el mateix període en el marc del programa de la Borsa del Prat de Llobregat.

El termini de presentació de sol·licituds és del dia següent a la data de publicació de la convocatòria fins el 15 de novembre del 2023, o fins exhaurir el pressupost previst.

Es poden tramitar telemàticament i/o presencialment en les oficines de Prat Espais.

Podeu trucar al 93 370 50 54 de Prat Espais per demanar més informació o cita prèvia tant per incloure el seu habitatge a la Borsa com pel tràmit de la subvenció.