Oferta de feina com a Responsable de Processos

Procediment tancat i adjudicat
dc., 03/03/2021

En dependència de la Gerènca, donarà assessorament jurídic i supor tècnic en la gestió dels processos de treball de les diferents àrees de l'entitat. En aquest sentit, donarà suport jurídci en la gestió del parc públic d'habitatge social i comunitats, en l'apertura d'expedients sancionadors si fos el cas, desenvolupament normatiu, elaboració de bases, convenis, contractes; també en la contractació pública, adquisicions, drets de tempteig i retracte, obligacions, protecció de dades, riscos o incompliments què pugui enfrontar-se la societat, així com donant suport a les auditories, elaboració del pressupost anual, i similars.

Requisits:

  • És imprescindible tenir la titulació de Grau o equivalent en Dret.
  • És imprescindible tenir experiència en els ector públic de l'habitatge de Catalunya.
  • És imprescindible haver exercit l'advocacia.
  • Es valorarà experiència en l'administració pública en general, i en sector públic en particular.
  • Es valorarà disposar de titulació addicional en economia, adminsitració d'empreses i/o finances. 
  • Es valorarà tenir experiència en els àmbits social, econòmic, associacions i/o tercer sector.
  • Es requereix tenir domini del català i del castellà a nivell parlat i escrit; es valorarà tenir coneixement d'altres llengües

Es preveu incorporació immediata amb contractació estable; es formalitzaria un contracte indefinit a jornada completa amb una retribució en funció dels valors aportats de fins a 40.000 € bruts anuals.

Les persones interessades han d'enviar el seu currículum a:

recruitment@faura-casas.com indicant la Ref.: 43.975