Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021

Entrada en vigor el dia 11 de març de 2018
dl., 12/03/2018

El passat 10 de març el Govern de l'Estat va publicar al BOE el Reial Decret 106/2018, de 9 de març, per el que es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i que preveu una sèrie de mesures orientades a satisfer les necessitats que existeixen en matèria d'habitatge, afavorint especialment el lloguer, la rehabilitació i la renovació urbana i rural.

El Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 ha establert 9 programes amb efectes retroactius a data 1 de gener de 2018.

Tot i amb això, el Govern de l’Estat haurà de signar amb les Comunitats Autònomes acords d’aplicació, i s’hauran d’aprovar les diferents convocatòries i normes que les regulin.

Per a més informació, podeu consultar el web del Ministeri de Foment i un breu resum publicat.