Els preus dels lloguers podran estar regulats 5 anys més en El Prat de Llobregat

dt., 29/06/2021

L’Àrea Metropolitana de Barcelona a petició de l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha aprovat inicialment la declaració com àrea de mercat d’habitatge tens del conjunt del municipi. Així les disposicions previstes en la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, continuaran estan vigents més enllà del 21 de setembre d’aquest any.

En els contractes d’arrendament que es signen actualment i fins el 21 de setembre ja se’ls apliquen elements de contenció de rendes, principalment que les mensualitats acordades no poden superar a l’índex de referència o a la renda anteriorment acordada. Els contractes que es signin des del 22 de setembre la renda màxima serà equivalent al preu més baix entre: la darrera renda pagada més IPC, si l’habitatge ha estat llogat en els darrers cinc anys, o el preu del índex de referència minorat en un 5%.

Aquestes limitacions de renda no s’aplicaran en habitatges de superfície superior als 150 m² ni en altres situacions previstes per la llei, com els habitatges d’obra nova, els que tenen una renda fixada per altres normes o els arrendaments diferents a residència habitual i permanent.

Conjuntament amb el Prat de Llobregat, 19 municipis metropolitans més han demanat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la declaració com àrea de mercat d’habitatge per continuar aplicant la Llei de contenció de rendes. A aquesta llei aprovada pel Parlament de Catalunya el setembre de l’any passat, s’ha presentat recurs d’inconstitucionalitat però no s’ha demanat suspensió cautelar. Així la llei és vigent i de plena aplicació fins que el Tribunal Constitucional falli en contra, si fos el cas. Paral·lelament el Govern de l’Estat està valorant incloure en la futura “Ley de Vivienda” disposicions similars de control de preus màxims dels arrendaments en zones tensionades, on hi ha una important demanda i els lloguers han pujat molt en els darrers anys.