Programa Accessibilitat 2017

Convocatòria d'ajuts d'Accessibilitat del Consorci Metropolità de l'Habitatge
dj., 29/06/2017

 

Convocatòria tancada

 

Ajuts per a la millora de l'accessibilitat en edificis d'ús residencial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

L'objectiu del Programa és oferir subvencions a fons perdut per a la millora de l'accessibilitat en edificis residencials de l'àrea metropolitana de Barcelona, per tal de millorar les condicions i la qualitat de vida de les persones.

Condicions principals de la convocatòria:

  • Que les actuacions a realitzar siguin per suprimir les barreres arquitectòniques en edificis, en especial, instal·lació d'ascensors, rampes, supressió d'esglaons...
  • Destinada a edificis residencials plurifamiliars de l'àrea metropolitana de Barcelona, anteriors al 1981.
  • Presentació de l'informe d’idoneïtat de l'edifici, més la resta de la documentació especificada segons les bases reguladores de la convocatòria.
  • Termini de presentació de la sol·licitud fins el 29 de setembre, excepte l'informe d’idoneïtat que s'haurà de presentar abans del 15 de setembre. Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds si s'esgota la dotació pressupostària.
  • Lloc de presentació: Prat Espais - Av. Onze de Setembre, 82-84.

Per obtenir més informació adreceu-vos a les oficines de Prat Espais o bé a través de: