Programa Conservació 2018 del Consorci Metropolità de l'Habitatge

Convocatoria d'ajuts per a actuacions de conservació en edificis de tipologia residencial col·lectiva i edificis unifamiliars de l'àrea metropolitana de Barcelona
dt., 20/11/2018

 

- TANCAT EL TERMINI D'ADMISSIÓ D'INFORMES D'IDONEÏTAT - 

 

El 5 de desembre el Consorci Metropolità de l'Habitatge obre la convocatòria Conservació 2018, destinada a atorgar ajuts per a actuacions de conservació en edificis de tipologia residencial col·lectiva i edificis unifamiliars de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Els requisits que ha de complir l'edifici per accedir a la subvenció són:

  • L'edifici ha d'haver estat construït abans de l'any 1996.

  • Ha de ser de titularitat privada i, com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici, excloent-hi la planta baixa o plantes inferiors si té o tenen altres usos compatibles, ha d'estar destinada a habitatge.

  • Com a mínim el 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment. 

El percentatge subvencionable és del 40% del cost de les obres, fins a un màxim de 3.000 euros per habitatge.

La tramitació d'aquest ajut es realitza a les oficines de Prat Espais (av. Onze de Setembre, 82-84 local 2) i el procediment és el següent:

  • En primer lloc és necessari sol·licitar l'Informe d'Idoneïtat. Podeu fer-ho entre el 5 de desembre de 2018 i el 28 de febrer de 2019.

  • Un cop obtingut l'Informe d'Idoneïtat, podeu presentar la sol·licitud d'ajuts fins el 29 de març de 2019.

Això no obstant, l'admissió pot tancar-se en dates anteriors, si s'esgota la dotació pressupostària. És per això que recomanem que les persones interessades accelerin els tràmits per sol·licitar els ajuts.

Per obtenir més informació podeu dirigir-vos a les oficines de Prat Espais o consultar les bases íntegres de la convocatòria i les preguntes freqüents a: