Programa Habitabilitat 2017

Convocatòria d'ajuts d'Habitabilitat del Consorci Metropolità de l'Habitatge
dj., 26/10/2017

- PARTIDA PRESSUPÒSTARIA EXHARUIDA -

Avís 30/10/2018

El Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH), ha publicat en el BOPB, en data 30/10/2018, l'ampliació del termini per la tramitació d'ajuts per actuacions de millora d'habitabilitat de titularitat privada, fins el 30 de novembre de 2018.
Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del consorci, www.cmh.cat, o bé contactar amb Prat Espais, SLU. Tel. 93 370 50 54, info@pratespais.com

 

El consorci Metropolità de l'Habitatge ha obert la convocatòria d'habitabilitat 2017, destinada a atorgar ajuts per a actuacions de millora de l'habitabilitat en habitatges de titularitat privada.

En concret les actuacions subvencionables són:

  • Actuacions d'obtenció i/o millora dels habitatges per a que reuneixin les condicions d'habitabilitat que estableix la normativa.
  • Actuacions d'adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge: xarxa d'aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions i sanejament.
  • Millores energètiques i de sostenibilitat per a millorar l'aïllament de l'habitatge, la incorporació de proteccions solars en les obertures i el canvi de tancaments.
  • Actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge, com són la substitució de banyera per dutxa, instal·lació d'aparells elevadors, o l'eixamplament de portes i espais.

El percentatge subvencionable és del 50% del cost de les obres, fins un màxim de 3.000 euros per habitatge. En cas que l'habitatge es posi o ja resti en disposició de la Borsa de Lloguer Local, que gestiona Prat Espais, el percentatge de subvenció pot arribar a un màxim de 6.000 euros per habitatge.

La tramitació d'aquest ajuts es realitza en les oficines de Prat Espais (av. Onze de Setembre, 82-84 local 2) i el procediment és el següent:

  • Abans de sol·licitar els ajuts, s'ha de presentar la documentació adient per formar part de la convocatòria, disposant d'un termini fins el 31 d'octubre de 2018 per fer-ho.
  • Un cop validada la documentació anterior per part del Consorci es podrà presentar la sol·licitud dels ajuts pròpiament dita, finalitzant el termini el 31 de desembre de 2018.

No obstant això, es pot tancar l'admissió en dates anteriors, si s'esgota la dotació pressupostària; recomanant-se, en conseqüència, que les persones interessades accelerin els tràmits per sol·licitar els ajuts.

Per obtenir més informació adreceu-vos a les oficines de Prat Espais o bé a través de: