Últims dies per sol·licitar l'ajut de rehabilitació d'interior d'habitatges

Convocatòria d'ajuts d'Interior Habitatges del Consorci Metropolità de l'Habitatge
dt., 13/12/2022

 

El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha obert la convocatòria d’interior d’habitatges per dos línies d’actuació

Subvencions

Dels fons del CMH:

  • Actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge, (com són la substitució de banyera per dutxa, instal·lació d’aparells elevadors, o l’eixamplament de portes i espais). Resten exclosos els habitatges no destinats a residència habitual i permanent, a excepció dels habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició del mercat de lloguer o de les borses de lloguer social o altres programes públics.

Dels fons europeus Next Generation:

  • Millores energètiques i de sostenibilitat per a millorar l’aïllament de l’habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures i el canvi de tancaments.

En aquests casos: L’iva és subvencionable, la subvenció rebuda no tributa en l’IRPF i també es pot desgravar en l’IRPF el 60% de la part no subvencionada.

Requisits:  Reducció mínima del 30% de consum d’energia primària no renovable o reducció de demanda d’energia anual de calefacció i refrigeració mínima del 7%

 

Quantia de les subvencions

El percentatge subvencionable és del 40% del cost de les obres, fins un màxim de 3000 euros per habitatge.  

En el cas d’accessibilitat, i si l’habitatge s’incorpora a la Borsa de Lloguer Social, que gestiona Prat Espais, el percentatge de subvenció pot arribar a un màxim de 6.000 euros per actuació.  La durada del contracte de lloguer haurà de tenir una vigència de com a mínim 7 anys a comptar des de la data de finalització de les obres.

 

Terminis

  • Accessibilitat : El termini de presentació de la sol·licitud d’ajuts i de la corresponent documentació s'inicia el dia 2 de Febrer de 2022 i finalitza el 31 de Desembre 2022. (possibilitat de pròrroga)
  • Eficiència Energètica: El termini de presentació de les sol·licituds està previst que finalitzi el 30 de juny del 2026.  En aquest cas, poden presentar sol·licituds amb l’obra iniciada a partir del Febrer del 2020.

No obstant això, es pot tancar l’admissió en dates anteriors, si s’esgota la dotació pressupostària; recomanant-se, en conseqüència, que les persones interessades accelerin els tràmits per sol·licitar els ajuts.

La tramitació d’aquests ajuts es realitza a les oficines de Prat Espais, SLU a Av. Onze de Setembre, 82-84, local 2 del Prat de Llobregat. Cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 93 370 50 54.

 

Per obtenir més informació adreceu-vos a les oficines de Prat Espais o bé a través de: Consorci Metropolità de l'Habitatge