Registre de sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial

dv., 12/11/2010

Aquest registre és l'eina on tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya s'han d'inscriure per tal d'optar a un habitatge amb protecció oficial, d'acord amb els procediments establerts en el Decret 106/2009.

La inscripció en el Registre no dóna lloc a cap altre dret, ni suposa, en particular, l'adjudicació automàtica de cap habitatge.

 Té com a finalitats:

  • Facilitar els processos d'adjudicació i de transmissió d'habitatges protegits.
  • Garantir la màxima transparència en tots els processos.
  • Informar sobre la necessitat real d'habitatge a cada municipi

Per a més informació podeu consultar la pàgina de sol·licitants d'HPO de la Generalitat de Catalunya: www.registresolicitants.cat

També podeu descarregar el document que trobareu més avall on us expliquem com fer la inscripció.