Relació provisional d'admesos i exclosos Prat Sud Remolar

dc., 01/02/2006

Les relacions provisionals de sol·licituds admeses i excloses es fan públiques el dia 1 de febrer de 2006 i estan exposades fins al dia 15 de febrer de 2006, tots dos inclosos, als indrets següents:

  • les oficines de Prat Espais, SLU
  • el tauler d'anuncis de l'Ajuntament del Prat de Llobregat
  • les oficines de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona en representació de la promotora dels habitatges Rehabilitació i Arquitectura, SA (RASA), Via Laietana, 22, 08003 Barcelona

No es notificarà individualment a les persones sol·licitants l'existència d'aquestes llistes provisionals, atès que en aquestes bases s'indica la data concreta de la seva publicació.

L'ordenació de les llistes de sol·licituds admeses i excloses es farà seguint l'ordre alfabètic del primer cognom de la persona sol·licitant. En el cas de les excloses, s'explicitaran els motius de l'exclusió.

Durant el termini d'exposició pública, les persones sol·licitants podran presentar les reclamacions que estimin adients a les oficines de Prat Espais, SLU (fins el 15 de febrer de 2006).

Motius d'exclusió

  • 1. Padró
  • 2. Ingressos
  • 3. Sobre-ingressos
  • 4. Propietat
  • 5. Fora de termini
  • 7. Manca documentació
  • 8. Renúncia