El Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH) arriba al Prat de Llobregat

dt., 01/10/2013

El Prat de Llobregat reforça el seu servei de mediació hipotecària, des de l’1 d’octubre, amb el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) que té per objectiu prevenir, informar, assessorar jurídicament i intermediar amb les entitats financeres el manteniment de l’habitatge per part de la persona propietària i el seu nucli familiar. El SIDH està impulsat per la Diputació de Barcelona, en col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’Ajuntament del Prat.

Des de fa un any, l’Ajuntament, amb la col·laboració de Càritas, oferia ja un servei semblant per a les persones de la població amb problemes hipotecaris. El nou servei complementa doncs, el que es prestava amb Càritas, per ajudar a les persones que no poden fer front al pagament de la seva hipoteca.

A la presentació del nou servei hi han participat el diputat de Benestar Social, Salut Pública i Consum, Josep Oliva, juntament amb el segon tinent d’alcalde de l'Àrea d'Alcaldia, Serveis Centrals i Economia del Prat, Rafael Duarte, el Secretari d'Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Carles Sala, i la diputada de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Mercè Claramunt.

Aquest servei, que la Diputació està desplegant per totes les comarques de Barcelona, és fruit de la coordinació amb Ofideute, el servei de mediació hipotecària de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu del SIDH, que compta amb la col·laboració del Col·legi d'Advocats de Barcelona, és augmentar i estendre els punts d’atenció a les famílies que tenen problemes per fer front als deutes hipotecaris, així com establir una acció coordinada i un model i circuit únics de mediació en tot el territori de la demarcació de Barcelona.

Ofideute, que és un servei que ofereix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, es va crear l’any 2010 per pal·liar els efectes de la crisi en l’àmbit de l’habitatge i evitar l’exclusió social per motiu residencial. Des de llavors, treballa per estendre la mediació entre els particulars i les entitats bancàries als municipis.

Funcionament del SIDH

El SIDH és de cobertura municipal i s’hi accedeix a través dels Serveis Socials, les Oficines Locals d’Habitatge o a través de les Oficines de Consum dels mateixos ajuntaments.

Les famílies que s’adrecen al SIDH, una vegada feta la comprovació de les condicions d’accés (ser propietaris d’un únic habitatge que s’utilitzi com a habitatge principal i no poder afrontar el pagament de la hipoteca), són entrevistades per la persona lletrada especialitzada, que fa una proposta de modificació de les condicions del deute. Aquesta proposta és tramesa a Ofideute, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, de la Generalitat, que farà la mediació amb l’entitat financera corresponent.

30 punts SIDH

De moment el SIDH està en funcionament a Igualada, Berga, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Castelldefels i ara el Prat de Llobregat, però quan acabi el desplegament hi haurà un total de trenta punts dins el territori de Barcelona, amb una distribució que cobrirà totes les comarques de la demarcació.

Antecedents del SIDH

Davant de l'alt nombre d’execucions hipotecàries iniciades i de desnonaments, així com d’altres necessitats socials, la Diputació de Barcelona va crear l’any 2009 el Servei Supramunicipal d'Orientació Jurídica (SOJ) per a persones usuàries de serveis socials, que ofereix un suport jurídic especialitzat a casos relacionats amb habitatge i la família. El 33% de les consultes rebudes pel SOJ han estat de llars afectades per problemes de sobreendeutament.

Des del SOJ, a més d’assessorar, s’ha facilitat la tramitació de la justícia gratuïta. El gran volum d’aquest tipus de consultes va portar a pensar en l’oportunitat de crear un servei professional especialitzat en intermediació en deutes de l’habitatge.

Actuacions de l'Oficina Local d'Habitatge del Prat de Llobregat

Per la seva banda, l’Oficina Local d’Habitatge del Prat de Llobregat, ubicada a l’empresa municipal Prat Espais, ja desenvolupa des del maig de 2012 una activa tasca de mediació hipotecària. En aquell moment, l’Ajuntament del Prat i Càritas van signar un conveni per a la realització del servei, que compta tant amb personal de Prat Espais com amb un voluntariat extern implicat.

Com a dada de l’efectivitat del servei, durant els 16 mesos de funcionament que porta  s’han atès fins a 142 casos, dels quals 52 s’han resolt favorablement i la resta, 90, estan en negociació actualment. És a dir, que, a dia d’avui cap dels casos atesos ha finalitzat amb els desnonament de la família afectada pel procés d’execució hipotecària.

A banda de l’anterior, també cal remarcar que les actuacions de l’Ajuntament del Prat han anat més enllà de la posada en marxa del servei de mediació descrit. Així, al seu dia es va aprovar una moció per la qual el consistori deixarà de treballar amb qualsevol entitat financera que desnoni a una família en risc d’exclusió residencial. A més, també es va signar un conveni amb els Jutjats del Prat segons el qual quan aquests notifiquin la presentació d’una demanda d’execució hipotecària, a la vegada informaran als afectats de l’existència del servei ofert per l’Oficina Local d’Habitatge (http://www.pratespais.com/).