Sorteig dels pisos de la promoció d'habitatges Prat Sud Remolar

dv., 28/04/2006

El 4 de maig, des de les 16:30 h, es farà al CEM Julio Méndez el sorteig per adjudicar-les.

L'acte comptarà amb l'assistència d'un notari que donarà fe del procés, i serà realitzat per una empresa altament especialitzada que realitza els sorteigs, entre d'altres, de la Creu Roja i l'ONCE.

Han estat convocades, per escrit, totes les persones incloses en les llistes definitives d'admesos. En la notificació se'ls ha indicat el número amb el que participaran en el sorteig, que no és el mateix que el número de la sol·licitud.

El sorteig es farà amb bombos, dels quals s'extrauran aleatòriament boles amb un número imprès. La sort decidirà les persones adjudicatàries dels pisos i aquelles que passaran a la llista d'espera.

L'assistència al sorteig no és obligatòria i la incompareixença no comporta cap penalització.

El 8 de maig s'exposaran les llistes definitives, tant de les persones beneficiàries, com de les que es troben en llista d'espera. La publicació de les llistes es farà a les nostres oficines (c. de la Carretera de la Bunyola, 49) i a la nostra pàgina web, així com també al tauler d'anuncis de l'Ajuntament del Prat i a les oficines de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.

Amb posterioritat, els adjudicataris seran convocats, per ordre de llista, perquè escullin el seu habitatge.

Motius d'exclusió

  • 1. Portar menys de quatre anys empadronat al Prat.
  • 2. No arribar als ingressos mínims establerts.
  • 3. Superar els ingressos màxims establerts.
  • 4. Tenir habitatge en propietat.
  • 5. Presentar la sol·licitud fora del termini.
  • 7. Manca de documentació.
  • 8. Renúncia.