Sorteig de les places d'aparcament de Sant Jordi - Ribera Baixa

dt., 06/05/2008

El sorteig va determinar l'ordre pel qual els adjudicataris escolliran la plaça d’aparcament concreta. Per això s'ha tramés als adjudicataris el corresponent escrit, mitjançant el qual se'ls convoca a l'aparcament un dia i hora concret, individualitzat per a cadascun d'ells.