Subvencions per ajudar a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d'exclusió social per motius residencials

2008
dt., 06/05/2008 al dv., 31/10/2008

Són subvencions per ajudar a pagar el lloguer a arrendataris amb dificultats. Són incompatibles amb els ajuts de la Renda Bàsica d’Emancipació, destinades per al pagament del lloguer de persones entre 22 i 30 anys.

La quantia de la subvenció que es pot obtenir és la diferència entre el lloguer que es paga al propietari de l’habitatge i el lloguer just que és el que hauria de pagar el llogater, segons els seus ingressos. Els ajuts oscil·len entre els 20 i 240 euros mensuals.

Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar les 2,5 vegades l’IPREM (1 membre: 22.358,00 €; 2 membres: 23.049,48 €; 3 membres: 24.040,86 €; 4 membres: 25.406,82 €; 26.937,35 €).

Les persones titulars del contracte de lloguer s’han de trobar en alguna de les circumstàncies següents:

Col·lectiu A: Persones de més de 65 anys titulars de contractes de lloguer amb pròrroga forçosa.

Col·lectiu B: Persones arrendatàries d’habitatges administrats per operadors de parc públic (Adigsa i altres administracions públiques d’àmbit local o per entitats sense ànim de lucre)

Col·lectiu C: Persones que es trobin en condicions especials (en situació de risc d’exclusió social per motius residencials).

Col·lectiu D: Per a joves de fins a 35 anys d’edat inclosos.

 

Els terminis de presentació de les sol·licituds són aquests: 

Col·lectius A i B: Fins el 30 de juny de 2008

Col·lectius C i D: Antics perceptors dels ajuts, fins el 30 de juny de 2008

Les persones que no han obtingut aquests ajuts anteriorment:

  • fins el 30 de juny de 2008 si el contracte de lloguer és anterior a l’1 de gener del 2008.
  • fins el 31 d’octubre de 2008 si el contracte de lloguer és de l’1 de gener del 2008 o posterior a aquesta data.

A Prat Espais us facilitaran un dossier que conté el resum explicatiu d’aquests ajuts, així com la sol·licitud i la resta de documents que heu d’omplir, i us informaran sobre qualsevol dubte que tingueu al respecte.

Les sol·licituds i la documentació complementària es presenten en Prat Espais en els casos dels col·lectius A, C i D; i en les oficines del corresponent operador del parc públic en el cas del col·lectiu B.