Subvencions per a propietaris d'habitatges desocupats que els posin en lloguer

dl., 31/03/2008 al dv., 30/05/2008

La quantia de la subvenció es fixarà segons els imports de les despeses subvencionables acreditades pel sol.licitant, amb un màxim de 6000 euros.

Les sol.licituds s’han de presentar en Prat Espais, SLU, i el termini per fer-lo finalitza el dia 30 de maig de 2008.

A Prat Espais us facilitaran un dossier que conté el resum explicatiu d’aquests ajuts, així com la sol.licitud i la resta de documents que heu d’omplir, i us informaran sobre qualsevol dubte que tingueu al respecte.