Subvencions per a rehabilitació d'edificis d'ús residencial

dl., 31/03/2008 al dv., 30/05/2008

Com a requisit previ per sol·licitar aquests ajuts s’ha de realitzar un pas previ: abans de començar les obres cal demanar a l’Administració el Test de l’Edifici (TEDI), excepte que hagin estat iniciades per raons de risc greu o imminent degudament acreditat amb una ordre d’execució vigent.

La construcció de l’edifici ha de ser anterior al 31 de desembre de 1980, excepte en programes d’accessibilitat i sostenibilitat i eficiència energètica.

Es poden sol·licitar ajuts per l’execució de les següents tipologies d’obres:

 
A: Programa de rehabilitació d’edificis amb patologies, deficiències i risc (patologies estructurals –estabilitat, solidesa i seguretat-, deficiències constructives que afecten l’habitabilitat, reparació dels elements en risc).

B: Programa d’accessibilitat (instal·lacions d’ascensors amb o sense creació d’itineraris practicables, supressió de barreres arquitectòniques).

C: Instal·lacions comunitàries (adequació d’instal·lacions – aigua, electricitat, gas canalitzat-

D: Sostenibilitat (millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic; instal·lació d’energies alternatives, aigua calenta sanitària i energia elèctrica).

 
A Prat Espais us facilitaran un dossier que conté un resum explicatiu d’aquests ajuts, així com la sol·licitud i la resta de documents que heu d’omplir, i us informaran sobre qualsevol dubte que tingueu al respecte.