Taula de l'habitatge ampliada, segon taller participatiu per a la redacció del nou Pla Local

Videoconferència el dia 01/12/2020 a les 17,00 h.
dv., 27/11/2020
 

Ordre del dia:

Aprovació de l’acta de l’anterior Taula d’Habitatge.
 
Presentació
 
  •  Valoració de la campanya d'ajuts al lloguer (Prat Espais)
Resum de les aportacions de la sessió de diagnosi i de les enquestes
5 Eixos d'actuacions
 
  • Ampliació i gestió del parc d’habitatge assequible
  • Rehabilitació, manteniment i convivència
  • Accés a l’habitatge assequible i atenció a l’exclusió residencial
  • Bon ús de l’habitatge
  • Reforç de la política municipal d’habitatge
Dinàmica d'incorporació de propostes i priorització d'actuacions
Objectiu:
 
  • Incloure les actuacions que es considerin necessàries i no estiguin incloses a les propostes presentades.
  • Prioritzar les actuacions més necessàries, en matèria d'habitatge.
 
Metodologia
La dinàmica s’estructurarà en els 4 primers eixos de proposta, que es treballaran 2 a 2. En funció de l’assistència es preveu fer 1 o 2 grups de treball.
 
La sessió constarà de 2 parts:
 
  1. Noves aportacions
  2. Priorització de les actuacions a desenvolupar.
En el cas que s’hagin fet diferents grups es farà una plenària de posada en comú.