Urbanització av. Verge de Montserrat, entre c. Empordà i av. del Canal

A partir del dia 26 de maig de 2009 no es podrà aparcar en tot l'àmbit de les obres.
dj., 21/05/2009

L'Ajuntament del Prat de Llobregat, a través de la empresa municipal Prat Espais, SLU, ha iniciat l’execució del projecte d’urbanització del tram de l’avinguda Verge de Montserrat, entre el carrer d’Empordà i l’avinguda del Canal, continuant així el procés que ha de permetre renovar totalment aquesta via tan important a la nostra ciutat.

Les obres consten de fases diferenciades, de les que ja s’ha finalitzat la primera, consistent en la retirada i trasplantament del arbres del passeig.

El 26 de maig s’iniciarà la següent fase que té per objecte la substitució de serveis tals com el clavegueram, l’abastament d’aigua potable, electricitat, etc.; així com els treballs de reurbanització del passeig central i de les voreres.

A tal efecte informem que a partir del dia 26 de maig de 2009 no es podrà aparcar en tot l’àmbit de les obres, recollit al plànol adjunt.

Oportunament, informarem dels desviaments i/o limitacions del trànsit que, en el seu cas, es vagin produint amb ocasió del desenvolupament de les obres.