Urbanització Jardins de la Noguera

dj., 05/03/2009

Degut a les obres de construcció de l'aparcament soterrat de la Av. de la Verge de la Mercè i al seu tall temporal a la circulació de vehicles, els jardins van ser habilitats provisionalment com a espai d'aparcament públic en superfície. Aquesta intervenció va suposar la pavimentació de les zones de sauló per habilitar el trànsit de vehicles, la desaparició d'elements de mobiliari urbà i el trasllat provisional dels jocs infantils a una nova ubicació, a la banda nord.

Un cop finalitzades les obres, es planteja recuperar de nou els jardins per al seu ús original, dignificant i acondicionant aquest l'espai d'acord amb les transformacions de millora urbanístiques que s'estan realitzant en el municipi i concretament en el sector del nucli antic.

En termes generals, la intervenció en aquest espai es planteja des de la perspectiva de la màxima recuperació possible de la configuració original dels jardins, aprofitant els elements d'urbanització existents, tals com els paviments de formigó, fanals, arbrat, etc, que es troben en bones condicions, i reposant i millorant aquells elements malmesos o que mostren mancances. Es tindrà especial cura per no ocasionar més molèsties de les necessàries alsveïns de la zona i a la població en general.

Actuacions relacionades: