Ajuts per pagar el lloguer 2022

Ajuts al lloguer per a persones de 36 anys o més, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones majors de 36 anys.

 • Destinataris: Llogaters amb ingressos limitats.
 • Requisits generals: Tenir una edat de 36 anys o més en el moment de fer la sol·licitud, ingressos per UC que no sobrepassin el 2,83 IRSC i un import màxim de lloguer de 900 €/mes per habitatge i de 450€/mes per habitació.
 • Import de l'ajut: Fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol·licitud:  Tancada
 • Tramitació: telemàticament a http://tramits.gencat.cat o presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais si està empadronat al Prat de Llobregat. Per a altres municipis podeu consultar la vostra Oficina Local d'Habitatge de referència al següent enllaç - https://web.gencat.cat/ca/temes/habitatge/.

Si vols que t'informem de l'obertura d'aquesta convocatoria pots omplir el següent formulari

Ajuts al lloguer per a persones fins a 36 anys, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones majors de 36 anys.

 • Destinataris: Llogaters amb ingressos limitats.
 • Requisits generals: Ser menor de 36 anys o més en el moment de fer la sol·licitud, ingressos per UC que no sobrepassin el 2,97 IRSC i un import màxim de lloguer de 950 €/mes per habitatge i de 450€/mes per habitació.
 • Import de l'ajut: Fins a 250 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol·licitud:  Tancada.
 • Tramitació: telemàticament a http://tramits.gencat.cat o presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais si està empadronat al Prat de Llobregat. Per a altres municipis podeu consultar la vostra Oficina Local d'Habitatge de referència al següent enllaç - https://web.gencat.cat/ca/temes/habitatge/.

Si vols que t'informem de l'obertura d'aquesta convocatoria pots omplir el següent formulari

Ajuts al lloguer de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Convocatòria pública de subvencions per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer social destinades a persones empadronades al Prat de Llobregat.

 • Destinataris: persones físiques empadronades al Prat de Llobregat que siguin sol·licitants dels ajuts per al pagament del lloguer de la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’any 2022, que compleixen tots els requisits establerts per les seves pròpies bases.
 • Requisits generals: Els mateixos que la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Import de l'ajut: Fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol·licitud:  Tancada
 • Tramitació: presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais si està empadronat al Prat de Llobregat. 

Si vols que t'informem de l'obertura d'aquesta convocatoria pots omplir el següent formulari

 

Ajuts al lloguer persones més grans de 65 anys, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2022 

 • Destinataris: Llogaters que aquest any tinguin 65 anys o més i ingressos limitats
 • Requisits generals: Ingressos (pendent publicació de les bases de la convocatòria) i un import màxim de lloguer de 800 euros.
 • Import de l'ajut: Fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol•licitud: Tancada
 • Tramitació: presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais o telemàticament al portal de tràmits de l'Agència d'Habitatge de Catalunya 
 

Bono lloguer jove 

Convocatòria per facilitar el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics.

 • Destinataris: Llogaters d'entre 18 i 35 anys.
 • Requisits generals: Ingressos segons convocatòria i un import màxim de lloguer de 900 euros per a habitatge i de 450 euros per a habitació.
 • Import de l'ajut: Fins a 250 euros mensuals.
 • Terminis de sol•licitud: Tancada
 • Tramitació: telemàticament al portal de tràmits de l'Agència d'Habitatge de Catalunya o presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais 
 

Si vols que t'informem de l'obertura d'aquesta convocatoria pots omplir el següent formulari