Ajuts per pagar el lloguer 2022

Ajuts al lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.

 • Destinataris: Llogaters amb ingressos limitats.
 • Requisits generals: Ingressos (pendent publicació de les bases de la convocatòria) i un import màxim de lloguer de 800 euros.
 • Import de l'ajut: Fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol·licitud:  Previsió d'obertura finals de maig 2022.
 • Tramitació: telemàticament a http://tramits.gencat.cat o presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais.

Si vols que t'informem de l'obertura d'aquesta convocatoria pots omplir el següent formulari

 
Ajuts al lloguer de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Convocatòria pública de subvencions per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer social destinades a persones empadronades al Prat de Llobregat.

 • Destinataris: persones físiques empadronades al Prat de Llobregat que siguin sol·licitants dels ajuts per al pagament del lloguer de la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’any 2022, que compleixen tots els requisits establerts per les seves pròpies bases.
 • Requisits generals: Els mateixos que la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Import de l'ajut: Fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol·licitud:   Previsió d'obertura juny 2022.
 • Tramitació: presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais.

Si vols que t'informem de l'obertura d'aquesta convocatoria pots omplir el següent formulari

 
Ajuts al lloguer persones més grans de 65 anys, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2022 

 • Destinataris: Llogaters que aquest any tinguin 65 anys o més i ingressos limitats
 • Requisits generals: Ingressos (pendent publicació de les bases de la convocatòria) i un import màxim de lloguer de 800 euros.
 • Import de l'ajut: Fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol•licitudTancada
 • Tramitació: presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais o telemàticament al portal de tràmits de l'Agència d'Habitatge de Catalunya 
 
Bono lloguer jove 

Novetats!

Convocatòria per facilitar el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics.

 • Destinataris: Llogaters d'entre 18 i 35 anys.
 • Requisits generals: Ingressos i un import màxim de lloguer (pendent publicació de la convocatòria).
 • Import de l'ajut: Fins a 250 euros mensuals.
 • Terminis de sol•licitud: Previsió d'obertura finals de maig 2022
 • Tramitació: telemàticament al portal de tràmits de l'Agència d'Habitatge de Catalunya o presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais 
 

Si vols que t'informem de l'obertura d'aquesta convocatoria pots omplir el següent formulari