Habitatges d'inserció social

Prat Espais gestiona, conjuntament amb el Departament de serveis Socials de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, 10 habitatges d’inserció destinats a persones i famílies que requereixen processos d’acompanyament per a tornar a ser autònomes i gestionar de forma responsable i independent l’habitatge, les relacions socials, laborals i familiars.