Concurs de la Consultoria i Assistència Tècnica per a la Redacció del projecte modificat de l'aparcament subterrani a l'Av. de la Verge de Montserrat-Av. del Remolar, del Prat de Llobregat Adjudicada

Termini de presentació

15/10/2007 - 14:00
Núm. de expediente: 
AVM-07-009
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
163.500,00 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Termini d'execució: 
2 mesos
Lloc d'execució: 

Prat de Llobregat

  • Presentació d'ofertes: fins a les 12h del dia 15 d'octubre de 2007, a les oficines de Prat Espais, SLU, c. de la Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
  • Obertura de pliques: 13h del dia 15 d'octubre de 2007, a les oficines de Prat Espais, SLU, c. de la Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.

Nota informativa
El termini de presentació d'ofertes s'ha ampliat fins el dilluns 15 d'octubre a les 12h. L'acte d'obertura de pliques serà el dia 15 d'octubre a les 13h.

Adjudicació: 

Per a la realització de la redacció del projecte modificat de l'aparcament subterrani a l'Av. de la Verge de Montserrat-Av. del Remolar del Prat de Llobregat, ha resultat adjudicatari: Ingenieros Asociados, S.A.