Notícies

 • Convocatoria de ayudas para actuaciones de conservación en edificios de tipología residencial colectiva y edificios unifamiliares del área metropolitana de Barcelona
  Convocatoria d'ajuts per a actuacions de conservació en edificis de tipologia residencial col·lectiva i edificis unifamiliars de l'àrea metropolitana de Barcelona
  20/11/2018

   

  - TANCAT EL TERMINI D'ADMISSIÓ D'INFORMES D'IDONEÏTAT - 

   

  El 5 de desembre el Consorci Metropolità de l'Habitatge obre la convocatòria Conservació 2018, destinada a atorgar ajuts per a actuacions de conservació en edificis de tipologia residencial col·lectiva i edificis unifamiliars de l'àrea metropolitana de Barcelona.

  Els requisits que ha de complir l'edifici per accedir a la subvenció són:

 • Fins el 30 de novembre de 2018
  02/11/2018

  - PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA EXHAURIDA -

  El Consorci Metropolità de l'Habitatge ha ampliat el termini per a la tramitació d'ajuts per a actuacions de millora d'habitabilitat de titularitat privada de la convocatòria d'habitabilitat 2017 fins el 30/11/2018.

  Us recordem que actuacions subvencionables són:

 • Presentació de sol·licituds fins el 29 de juny de 2018
  23/05/2018

  S'ha publicat al DOGC del 14/05/2018 la RESOLUCIÓ GAH/921/2018, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.

 • Entrada en vigor el dia 11 de març de 2018
  12/03/2018

  El passat 10 de març el Govern de l'Estat va publicar al BOE el Reial Decret 106/2018, de 9 de març, per el que es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i que preveu una sèrie de mesures orientades a satisfer les necessitats que existeixen en matèria d'habitatge, afavorint especialment el lloguer, la rehabilitació i la renovació urbana i rural.

  El Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 ha establert 9 programes amb efectes retroactius a data 1 de gener de 2018.

 • L'any passat s'hi van fer 586 atencions, de les quals 93 es van prestar a través d'aquest nou servei
  27/02/2018

  L'empresa municipal Prat Espais acull un servei d'atenció individualitzada i gratuïta en relació a litigis amb entitats financeres per la inclusió de clàusules abusives en contractes de préstecs hipotecaris. Aquest servei s’ha materialitzat amb la signatura de convenis de col·laboració amb els col·legis professionals d’advocacia, la Diputació de Barcelona i els Serveis públics de consum de la demarcació de Barcelona, i substitueix el que es venia prestant directament per Prat Espais amb personal propi.

 • Convocatòria d'ajuts d'Habitabilitat del Consorci Metropolità de l'Habitatge
  26/10/2017

  - PARTIDA PRESSUPÒSTARIA EXHARUIDA -

  Avís 30/10/2018

 • Balanç de la convocatòria d'ajuts per al Programa d'accessibilitat 2017
  25/10/2017

  El passat mes de juliol es va tancar el termini d'admissió de sol·licituds d'ajuts per a la millora de l'accessibilitat en edificis d'ús residencial (instal·lació d'ascensors, salvaescales, rampes...)

  Aquesta convocatòria ha subvencionat deu actuacions al nostre municipi, amb un cost total de les obres al voltant de 800.000 euros i una subvenció atorgada lleugerament per sota dels 400.000 euros; havent beneficiat a 187 llars.

Pàgines