A partir del dia 20 de setembre s'obre la convocatòria local d'ajuts al lloguer

Aquest any també per a joves menors de 36 anys
dl., 18/09/2023

 

Demana l’ajut al lloguer únicament si et trobes empadronat al Prat de Llobregat i en una de les següents situacions:

 • Situació a)

Si vas sol·licitar els ajuts per al pagament del lloguer de la convocatòria anual de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’any 2022, amb resolució desfavorable per manca de pressupost.

 • Situació b)

Si ets titular d'un contracte de lloguer d'habitatge formalitzat durant l’any de la convocatòria dins de l’àmbit de la Borsa de mediació per al lloguer social, amb ingressos de la unitat de convivència inferiors a 3 vegades IRSC ponderat.

 • Situació c)

Si ets menor de 36 anys en el moment de sol·licitar la subvenció i has formalitzat un contracte de lloguer d'un habitatge o habitació en els darrers 12 mesos, amb ingressos de la unitat de convivència inferiors a 3 vegades IRSC ponderat.

PAS 1 - INFORMA’T

Per poder sol·licitar l’ajut s’han de complir uns requisits mínims:

 • Viure al Prat i ser titular d’un contracte de lloguer
 • No pagar més de 900 €/mensuals
 • Que els ingressos de la llar no superin els 25.815,45 € nets/anuals.

L’import d’ajut concedit oscil·la entre els 20 €  i els 250 €/mensuals, depenent del col·lectiu al que et puguis acollir. 

PAS 2 – QUÈ NECESSITES?

En primer lloc hauràs de descarregar-te uns formularis o bé recollir-los a les oficines de PRAT ESPAIS (cita prèvia).

És necessari que reuneixis un seguit de documentació per fer el pas 3 ⬇:

 • DNI dels membres de la llar
 • Certificat d’empadronament col·lectiu
 • Resolució dels ajuts MITMA de l’any 2022 (només si et trobes a la situació a)
 • Renda de l’any 2022 o bé certificat d’imputacions de 2022, si no vas fer la renda.
 • Contracte de lloguer
 • Rebuts pagats a l’any 2023, fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • I altra documentació complementària com: Certificat de minusvàlua, carnet de família monoparental, carnet de família nombrosa, sentència divorci…

PAS 3 – SOL·LICITA L’AJUT

Com fer-ho? Un cop complimentats els formularis i reunida la documentació del PAS 2, hi ha dues maneres de tramitar l’ajut.

Quan fer-ho?

 • A partir del dia 20 de setembre i fins el 20 d’octubre, ambdós inclosos si et trobes a la situació a)
 • A partir del dia 20 de setembre i fins el 15 de desembre, ambdós inclosos si et trobes a la situació b)
 • A partir del dia 20 de setembre i fins el 15 de novembre, ambdós inclosos si et trobes a la situació c)

 

TENS DUBTES? T'ajudem a resoldre'ls al 93.370.50.54 o bé enviant un mail a habitatge@pratespais.com.