Concurs de licitació de l'aparcament subterrani a l'Av. Verge de Montserrat

dc., 03/08/2005

El dia 3 d'agost va finalitzar el termini per presentar les ofertes del Concurs de la Consultoria i Assistència Tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu, direcció d'obres i coordinació de seguretat d'un aparcament subterrani a l'Av. de la Verge de Montserrat - Av. del Remolar del Prat de Llobregat, i de les obres d'urbanització de l'àmbit afectat per a l'aparcament.

Una vegada redactat el projecte es procedirà a l'execució de les obres.
Per a la realització de la redacció del projecte bàsic i executiu, direcció d'obres i coordinació de seguretat de l' aparcament subterrani a l'Av. de la Verge de Montserrat - Av. del Remolar del Prat de Llobregat i de les obres d'urbanització de l'àmbit afectat per a l'aparcament, ha resultat adjudicatari: Ramon Llopart i Ricart.