Construcció de l'aparcament de l'Avinguda de la Verge de Montserrat amb Remolar

Estat de l'obra: 
Finalitzada
Tipus: 
Aparcaments subterranis
Servei: 
Comercialització
Règim: 
Cessió d'ús per 50 anys

Places previstes: 322 de cotxe i 17 de moto (2 plantes)
Superfície construïda: 8.104,67 m2

Videos: 

Localització