Llum verda a l'aparcament subterrani de la plaça de Blanes

dt., 28/10/2008

L'empresa municipal d'habitatge i aparcament, Prat Espais, gestionarà la construcció i explotació d'un aparcament subterrani ubicat a la plaça de Blanes i als jardins de Garrovillas. Prat Espais també s'encarregarà de les obres de reurbanització de l'entorn.

L'aparcament es destinarà al públic en general, amb prioritat a les persones residents a la zona. L'aparcament, que tindrà 246 places, compta amb un pressupost d'execució de 6,9 milions d'euros.

El projecte estarà exposat públicament durant 30 dies, transcorreguts els quals, si no s'hi han formulat al·legacions, es donarà per aprovat definitivament.