Construcció aparcament de la Plaça Blanes - Jardins de Garrovillas

Estat de l'obra: 
En construcció
Tipus: 
Aparcaments subterranis
Servei: 
Comercialització

Places: 246 de cotxe i 16 de moto
Característiques: 2 plantes subterrànies

Localització

Licitacions