Resultats de la selecció de la oferta de feina “Director/a d’Habitatge” - Ref. 32.497

Procediment tancat i adjudicat
dc., 07/03/2018

Prat Espais SLU, empresa municipal d’habitatge i aparcament de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, necessita un “Director/a d’Habitatge”.

En dependència de la Gerència de l’empresa, es responsabilitzarà de la planificació per a la implementació de les polítiques d’habitatge municipals i la promoció d’habitatge assequible, així com la direcció, organització i gestió habitual del servei (Oficina Local d’Habitatge, lloguers, ajudes, consultes, etc.), la gestió d'altres accions a emprendre (pèrdua de l’habitatge, ampliació parc d’habitatge municipal amb finalitats socials, coordinació amb els serveis socials municipals, etc.), i qualsevol altre funció que li sigui assignada dins del seu àmbit funcional.

  • És imprescindible posseir Títol de Llicenciatura o Grau Superior Universitari, d’arquitecte o grau en edificació, enginyer o equivalent.
  • És imprescindible tenir experiència professional acreditable en el sector públic, en la gestió de l’habitatge a Catalunya i en la direcció d’equips.
  • Retribució prevista: 52.000 euros bruts anuals.

Les persones interessades poden ampliar la informació, la descripció complerta de les funcions i de la resta de requisits i de competències requerides, així com el tipus de contracte, retribució i les vies per lliurar la documentació a les bases de la convocatòria.