Pantalles

Construcció de mur pantalla perimetral de formigó armat, de 80 cm de gruix i trams de murs pantalla interiors de 60 cm de gruix per a suportar els pilars metàl·lics que serviran per recolzar la coberta