Construcció aparcament i reordenació de la Plaça Catalunya

Aparcament situat a la Plaça Catalunya, entre els carrers Lleida i Pompeu Fabra.
Superfície: 7.390 m2 en dues plantes subterrànies.
Places previstes: 261 places de cotxe i 4 de moto.
Connexions per a vehicles elèctrics.

Tercera fase d'ordenació de la Plaça Catalunya del Prat de Llobregat: L’àmbit de l’actuació comprèn el sector de la Plaça de Catalunya, que limita a l’oest amb la urbanització realitzada en la continuïtat de l’Avinguda del Canal, entre els carrers Barcelona, Avinguda Gallart i Monés i carrer de Lleida.
Superfície: 17.209 m2
 

Estat de l'obra: 
Finalitzada
Videos: 

Localització

Licitacions