Taula de l'habitatge ampliada, primer taller participatiu per a la redacció del nou Pla Local

Videoconferència a les 18,00 h.
dt., 29/09/2020

Presentació

 • Objecte:
  • Què és un PLH i per a que ens servirà
  • Què és una àrea de tanteig i retracte i per a que ens servirà
  • Què és una àrea de conservació i rehabilitació i per a que ens servirà
 • Estat dels treballs i calendari
 • Procés de participació previst

Resum diagnosi i presentació dels eixos de treball

 • Presentació de la síntesi de la diagnosi
 • Presentació dels (5) eixos de la proposta
  • Ampliació i gestió del parc d’habitatge assequible
  • Rehabilitació, manteniment i convivència
  • Accés a l’habitatge assequible i atenció a l’exclusió residencial
  • Bon ús de l’habitatge
  • Reforç de la política municipal d’habitatge

Dinàmica d’identificació de problemàtiques 

 • Objectiu

Realitzar una diagnosi compartida de la situació de l’habitatge. Haurà de permetre identificar les
principals problemàtiques del municipi i plantejar propostes per donar‐hi resposta.​