Places de lloguer a l'aparcament de l'avinguda Verge de Montserrat

dc., 14/07/2010

Tot veient la demanda existent de places d'aparcament en "lloguer", s'ha incorporat aquesta opció a l'aparcament de l'avinguda Verge de Montserrat.

Així doncs, ara mateix podem trobar tres tipus d'opcions alhora d'estacionar en aquest aparcament:

1.- COMPRA (Adquisició de cessió d'ús): Amb aquesta modalitat adquirirà la seva plaça en concessió a 50 anys. El preu de les places oscil·la entre el 22.000 euros i els 23.275 euros més l'IVA corresponent.

2.- LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA (Cessió d'ús temporal, amb opció d'adquisició de cessió d'ús): Amb aquesta opció podrà utilitzar la seva plaça en "lloguer" durant els 3 primers anys. En el moment d'efectuar la compra es descomptarà del preu el 20% de les quotes de lloguer satisfetes. Els preus van des de 115 € fins a 125 €. A l'inici del contracte s'entrega un prima de 100 €. (*)

3.- LLOGUER (Cessió d'ús temporal): Aquesta opció permet tenir la seva plaça en lloguer per un import mensual entre 95 € i 105 €. A l'inici del contracte s'entrega una fiança de 100€.  (*)

(*) Preus amb 18% IVA inclòs.

D'altra banda, PRAT ESPAIS continua treballant per millorar el servei i s'està implantant un nou sistema d'accés a l'aparcament mitjançant targetes de proximitat. Aquest nou sistema permetrà tenir una millor gestió i control de l'aparcament.