S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a actuacions d’adequació i obtenció d’habitabilitat d’habitatges

El Consorci Metropolità d’Habitatge obre la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions destinades a propietaris, llogaters i Ajuntaments que disposin d’habitatges cedits a la Borsa local de lloguer.
dl., 21/01/2019

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a actuacions d’adequació i obtenció d’habitabilitat d’habitatges

El Consorci Metropolità d’Habitatge obre la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions destinades a propietaris, llogaters i Ajuntaments que disposin d’habitatges cedits a la Borsa local de lloguer. La convocatòria té una dotació pressupostària de 1.300.505,35€.

OBJECTE:

Les actuacions subvencionables són:

  • Actuacions destinades a que l’habitatge obtingui les condicions mínimes d’habitabilitat legalment exigides.
  • Actuacions per a l’adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l’habitatge, xarxa d’aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions o sanejament. Es considera subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
  • Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica com la millora de l’aïllament, canvis de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons etc...), il·luminació LED i altres.
  • Actuacions puntuals que millorin l’accessibilitat i mobilitat interior, així com l’adaptació total o parcial (instal·lació elevadors, substitució banyera per plat de dutxa, eixamplament de portes, habitacions, cuina...)

REQUISITS:

  1. Es podran acollir a aquesta convocatòria:
  • Els edificis construïts abans de l’any 1996.
  • L’habitatge ha de ser de titularitat privada i han de constituir el domicili habitual i permanent de propietaris o llogaters.
  • Habitatges buits sempre que s’incorporin a la borsa de lloguer municipal
  • Excloses les obres ja iniciades abans de formalitzar la sol·licitud d’ajuts.
  • Queden excloses: les actuacions de buidatge estructural o de façana, augment de volum, ampliacions o subdivisions d’edificis, així com les definides com de gran rehabilitació (llei 18/2007).

TERMINIS:

Pas 1: el termini de presentació de les sol·licituds d’informe d’idoneïtat, previ a la sol·licitud de l’ajut, s’obre el 21 de gener de 2019 i es tanca el 31 d’octubre de 2019.

Pas 2: el termini de presentació de les sol·licituds d’ajuts s’obre el 21 de gener de 2019 i es tanca el 31 de desembre de 2019.

IMPORTANT: es podrà tancar l’admissió de sol·licituds en una data anterior si s’exhaureix la dotació pressupostària.

Els impressos de sol·licitud estaran disponibles al web del consorci i a les oficines de PRAT ESPAIS a partir del 21 de gener de 2019.

QUANTIA: la quantitat màxima de la subvenció no podrà superar el 40% del pressupost total de l’actuació subvencionable, ni l’import de 3.000 euros per habitatge a menys que l’habitatge s’incorpori a la Borsa de Lloguer, en aquest cas, l’import màxim serà de 6.000€.

 

Podreu trobar tota la informació sobre les bases reguladores, la convocatòria completa i la documentació a aportar al següent link:

http://www.cmh.cat/es/web/cmh/ajuts/programes/programa-habitabilitat-2018