El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona aprova la declaració de El Prat de Llobregat com a àrea de mercat d'habitatge tens

La mesura, d'una durada de cinc anys revisables, permetrà aplicar al municipi la Llei de contenció i regulació dels preus del lloguer d'habitatges.
dv., 22/10/2021

 

El Prat de Llobregat ja és oficialment àrea de mercat d'habitatge tens. Es tracta d'una declaració necessària per a aplicar a tot el municipi la Llei de regulació de preus del lloguer i evitar així un augment abusiu dels preus i assegurar un habitatge assequible i digne per a tothom.

Els contractes que es signin a partir del 22 de setembre, la renda màxima serà equivalent al preu més baix entre, la darrera renda pagada més IPC (si l’habitatge ha estat llogat en els darrers cinc anys) o el preu de l’índex de referència minorat en un 5%.

Exemple: Per establir la renda de lloguer d'un nou contracte a data 1.11.2021, on hi havia un contracte anterior signat en data 01.11.2018 per una renda de 600€, haurem de tenir en compte:

- Càlcul 1: L'import de renda anterior (600 €) incrementat amb l’IPC vigent  ➡ 600 € x 4% (IPC vigent) = 624 €

- Càlcul 2: L’import que marca l’Índex de referència de preus de lloguer minorat en un 5% ➡ 799,80 € x 0,95 = 759,81 €

De entre els 2 resultats, la renda del nou contracte serà l'import que sigui menor     ✅  624 €

 

Aquestes limitacions de renda no s’aplicaran en habitatges de superfície superior als 150 m² ni en altres situacions previstes per la llei, com els habitatges d’obra nova, els que tenen una renda fixada per altres normes o els arrendaments diferents a residència habitual i permanent.

L’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa és a tot el municipi i a tots els ciutadans del Prat de Llobregat, però especialment, als intermediaris principals implicats en el mercat privat del lloguer, com poden ser els agents immobiliaris i agents de la propietat immobiliària, que tenen l’obligació de respectar, facilitar i vetllar per l'íntegre compliment de l'ordenament jurídic, informant adequadament de l’objecte de la Llei, les seves mesures obligades, les que poden ser pactades i de les conseqüències del seu incompliment.

Per a qualsevol dubte sobre l’aplicació i abast de les mesures les podeu plantejar al Servei d’Intervenció i Prevenció de l’Exclusió Residencial (SIPER), enviant un correu electrònic amb les seves dades de contacte i detall de la consulta a siper@pratespais.com o bé demanant cita prèvia trucant al 93 370 50 54.