Pla Local d’Habitatge

Al Prat de Llobregat es va portar a terme el procés de redacció del nou Pla Local d’Habitatge, un cop feta l’anàlisi i diagnosi, per tal d'acordar les actuacions concretes a desenvolupar en el nostre municipi durant els propers 6 anys. 

Ara més que mai parlem d'habitatge