Ajuts pel pagament del lloguer i de quotes hipotecàries

Subvencions per al Pagament del Lloguer

Convocatòria oberta del 28/05/2020 al 03/07/2020.

Podeu acostar-vos a les oficines de Prat Espais per recollir la documentació per a la sol·licitud de les subvencions per al pagament del lloguer.

Podeu trobar més informació sobre les diverses convocatòries al pagament del lloguer obertes actualment en el següent enllaç.

Prestacions Econòmiques d'Ajuts d'Urgència Especial

Prestació Econòmica d’Urgència Especial quan no es pot pagar el lloguer de l'habitatge o el préstec hipotecari

Per a persones i llars amb uns ingressos limitats i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per
 
a. Deutes d’impagament de rendes de lloguer de quotes hipotecàries de l’habitatge habitual.
b. Situacions de pèrdua de l’habitatge habitual.
 
Tramitació presencial en les oficines de Prat Espais amb la col·laboració de d’Acció Social.
 

Més informació: 

Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer
Prestació per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària
Prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge