Ajuts pel pagament del lloguer i de quotes hipotecàries

Prestacions econòmiques d'Especial Urgència per a l'Habitatge

Prestacions econòmiques d'especial urgència per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i prevenir l'exclusió social que suposa o pot suposar la pèrdua de l'habitatge que constitueix la residència habitual i permanent.
 
Modalitats:
 
a) Prestació per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària.
b) Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer
c) Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l'impacte econòmic i social de la covid-19 des de la declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març de 2020.
d) Prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge
 
A qui va dirigit: A persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts i que es trobin en risc d’exclusió social residencial, per alguna de les modalitats esmentades.
 
Requisits generals: L'import de les quotes d'amortització del préstec hipotecari o del lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els 800 euros
 
Quantia màxima de la prestació: 4.500€, excepte per les Prestacions per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge, on l’import s’estableix en el 60 % de la renda anual de l’habitatge, amb un límit màxim de 3.600€ anuals per habitatge
 
Mensualitats: màxim 12, encara que la quantia no arribi a 4.500€
 
Quan es pot sol·licitar? Aquest tràmit es podrà sol·licitar en qualsevol moment.
 
Formes de tramitació
  • Tramitació presencial: a les oficines de Prat Espais. Per a dur a terme el tràmit només s’atendrà amb cita prèvia.