Informació de l'aparcament
coche moto camión
Disponibles en lloguer
Disponibles en mode abonament
Reservades per rotació
Places venudes
Llogades amb dret a compra
Places llogades
Places reservades
×
Disponibles:
Venda:
Lloguer:
Lloguer opció de compra:
Dimensions:
Requisits i condicions particulars que regiran l'adjudicació dels drets individuals d'ús de les placesSol·licitud de lloguer o abonamentDocument ordre domiciliació SEPASol·licitud de baixa i/o modificació de dades bancàries
adfadf adfadf adfadf adfadf adfadf adfadf adfadf adfadf ENTRADA SORTIDA C. Carretera de la Bunyola C. Lleida Mercat Prat-Marina
adfadf adfadf adfadf adfadf adfadf adfadf adfadf adfadf M16 M16 M16 M16 C. Carretera de la Bunyola C. Lleida Mercat Prat-Marina
Aparcament de la Plaça Blanes - Jardins de Garrovillas
Info
Disponibles en total

Localitza la teva plaça

Accedeix
coche moto camión
Disponibles
Ocupades
Reservades per rotació
Reservades

Aparcament de la Plaça Blanes - Jardins de Garrovillas

Informació bàsica

Ubicació: 
Subsòl de la Plaça Blanes.
Tipus de vehicles: 
moto
cotxe

Règim: lloguer i abonament
Places: 245 de cotxe i 16 de moto

Localització
Coordenades: (41.3244761, 2.0996626)

Licitacions