Promoció de nous habitatges de protecció oficial - Prat Sud Remolar

dv., 09/12/2005

L'empresa Rehabilitació i Arquitectura S.A. (RASA) promou 143 habitatges de protecció oficial en règim de compra-venda a l'illa acotada per l'avinguda Onze de Setembre, l'avinguda del Remolar, el carrer del Riu Guadalquivir i el passeig Juan Carlos I.

La promoció compta amb habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris. Tots ells compten amb una plaça de garatge vinculada i, alguns, amb traster. D'aquestes vivendes, 6 seran completament adaptades a persones amb mobilitat reduïda.

Per tal de facilitar l'accés als joves al seu primer habitatge, el 70% de la promoció es destinarà exclusivament a persones de 18 a 35 anys.

Preus orientatius (per a habitatge de 70m2)

Vivenda: 124.577 €
Aparcament: 23.491 €
I.V.A.: 10.364 €
Total: 158.432 €

Presentació de sol·licituds

Informació i presentació de sol·licituds entre el 31 d'octubre i el 9 de desembre (ambdós inclosos) a les oficines de Prat Espais.

Prat Espais, SLU.
c. de la Carretera de la Bunyola, 49.
08820, El Prat de Llobregat.

Horari: De dilluns a dijous, de les 9:00 a les 14:00 h. i de les 16:00 a les 19:00 h. Els divendres, de les 9:00 a les 14:00 h.

Adjudicacions

En l'adjudicació dels habitatges no es tindrà en compte l'ordre de presentació.

Les vivendes s'adjudicaran amb un sorteig públic davant notari.

Condicions

(Extracte de les bases de la promoció)

 • No ser propietari de cap habitatge.
 • Destinar l'habitatge com a domicili habitual i permanent.
 • Estar empadronat en el Prat de Llobregat un mínim de 4 anys entre l'1 de gener de 2000 i el 31 d'octubre de 2005.
 • Tenir uns ingressos superiors a 12.000 € / any bruts i inferiors a 5,5 cops l'IPREM '04 (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples, un índex de referència que fixa anualment l'Estat i que equival a l'antic salari mínim interprofessional).

Documentació necessària

(Extracte de les bases de la promoció)

 • Fotocòpia DNI.
 • Fotocòpia Llibre de Família.
 • Certificat de béns immobles.
 • Justificant d'empadronament.
 • Fotocòpia Declaració IRPF de l'exercici 2004.

En el cas que no s'hagi fet la Declaració de l'IRPF:

 • Informe de la vida laboral.
 • Certificat d'ingressos i retencions a compte de l'IRPF emesos, per l'empresa/es corresponent/s.
 • Si s'és pensionista, certificat de la pensió que es percep.
 • Si s'ha beneficiat del subsidi d'atur, certificat de l'OTG, on s'indicarà el període d'atur i els imports rebuts.
 • Qualsevol altre document que acrediti la percepció d'altres ingressos econòmics.