Notícies

 • 16/11/2005

  L'Ajuntament del Prat de Llobregat i l'empresa municipal Prat Espais, SLU, han signat avui el Conveni d'adhesió a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

  A l'acte han assistit el Conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, el Secretari General del Conseller primer de la Secretaria de Joventut, Xavier Vendrell, la Directora General d'Habitatge, Carme Trilla, i el Conseller delegat d'Adigsa, Miquel Bonilla.

 • 31/10/2005

  Comença el període de recollida de sol·licituds per la promoció Prat Sud Remolar. Aquelles persones interessades en accedir al sorteig públic hauran de passar per la nostra oficina per tal de recollir el formulari i, un cop omplertes totes les dades, tornar-lo signat juntament amb la documentació requerida abans del dia 9 de desembre d'aquest any.

  El Certificat de béns immobles així com el Justificant d'empadronament dels sol·licitants seran tramitats per Prat Espais.

 • 03/08/2005

  El dia 3 d'agost va finalitzar el termini per presentar les ofertes del Concurs de la Consultoria i Assistència Tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu, direcció d'obres i coordinació de seguretat d'un aparcament subterrani a l'Av. de la Verge de Montserrat - Av. del Remolar del Prat de Llobregat, i de les obres d'urbanització de l'àmbit afectat per a l'aparcament.

 • 19/07/2005

  El dia 18 de juliol es va aprovar el conveni, signat entre la Secretaria General de Joventut de la Generalitat i l'Ajuntament del Prat de Llobregat, per a la creació de la Borsa Jove d'Habitatge del Prat de Llobregat, que serà gestionada per Prat Espais.

  La Borsa Jove d'Habitatge és un servei que té per objectiu posar en contacte, en condicions avantatjoses, als joves amb els propietaris que volen llogar habitatges.

 • 12/07/2005

  A l'acte van assistir nombroses personalitats polítiques i tècniques del Prat, com l'Alcalde, Lluís Tejedor Ballesteros. També van estar presents el Director General d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Ricard Fernández; el President de RASA (Rehabilitació i Arquitectura, SA) Andreu Perelló i representants de les entitats veïnals.

 • 08/07/2005

  S'ha signat un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Prat de Llobregat i l'Institut d'Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals de la Diputació de Barcelona per a la redacció del Pla Local d'Habitatge d'aquest municipi.

 • Ayudas Rehabilitación Vivenda - Rehabilitación ascensor

  L'objectiu és fomentar les actuacions adreçades a la rehabilitació del parc privat existent d'edificis residencials i d'habitatges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, destinats a residència habitual i permanent, per tal d'incidir en la qualitat de vida de la ciutadania, la millora de les condicions d'habitabilitat i la millora del paisatge urbà.

  Els ajuts comprenen diversos àmbits d'actuació:

Pàgines