Notícies

 • 31/10/2005

  Comença el període de recollida de sol·licituds per la promoció Prat Sud Remolar. Aquelles persones interessades en accedir al sorteig públic hauran de passar per la nostra oficina per tal de recollir el formulari i, un cop omplertes totes les dades, tornar-lo signat juntament amb la documentació requerida abans del dia 9 de desembre d'aquest any.

  El Certificat de béns immobles així com el Justificant d'empadronament dels sol·licitants seran tramitats per Prat Espais.

 • 03/08/2005

  El dia 3 d'agost va finalitzar el termini per presentar les ofertes del Concurs de la Consultoria i Assistència Tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu, direcció d'obres i coordinació de seguretat d'un aparcament subterrani a l'Av. de la Verge de Montserrat - Av. del Remolar del Prat de Llobregat, i de les obres d'urbanització de l'àmbit afectat per a l'aparcament.

 • 08/07/2005

  S'ha signat un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Prat de Llobregat i l'Institut d'Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals de la Diputació de Barcelona per a la redacció del Pla Local d'Habitatge d'aquest municipi.

Pàgines