Notícies

 • 09/12/2005

  El passat divendres dia 9 de desembre va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per optar a un habitatge de protecció oficial de la promoció Prat Sud Remolar 143, procés que es va iniciar el dia 31 d'octubre.

  Com ja hem informat detalladament, aquesta promoció consta de 143 habitatges, de dos, tres i quatre dormitoris, que s'adjudicaran en règim de compravenda. Totes aquestes vivendes tenen vinculada una plaça d'aparcament, i algunes disposen de traster.

 • 18/10/2006

  L'Incasol (Institut Català del Sòl), comercialitza les places d'aparcament en ús de fruit de 50 anys, ubicades a Cal Gana, C/ Mataró 42-44.

  Aquest aparcament disposa de 20 places (una d'elles doble). Prat Espais SLU, Empresa Municipal d'Habitatge i Aparcament, realitzarà tots els tràmits de comercialització.

  Preu

  El preu de les places serà de 15.500 euros més l'IVA corresponent (16%), és a dir, 17.980 euros IVA inclòs. La plaça doble té un preu de 26.970 euros IVA inclòs.

  Presentació de sol·licituds

 • 04/12/2006

  Les relacions definitives de sol·licituds admeses i excloses es fan públiques el dia 4 de desembre de 2006 i estan exposades als indrets següents:

  • les oficines de Prat Espais, SLU
  • el tauler d'anuncis de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

  L'ordenació de les llistes de sol·licituds admeses i excloses es farà seguint l'ordre alfabètic del primer cognom de la persona sol·licitant. En el cas de les excloses, s'explicitaran els motius de l'exclusió.

 • 12/07/2005

  A l'acte van assistir nombroses personalitats polítiques i tècniques del Prat, com l'Alcalde, Lluís Tejedor Ballesteros. També van estar presents el Director General d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Ricard Fernández; el President de RASA (Rehabilitació i Arquitectura, SA) Andreu Perelló i representants de les entitats veïnals.

 • 16/12/2005

  Con motivo de la 32ª Fira Avícola Raça Prat, que se celebra los días 16, 17 y 18 de diciembre en el recinto de Cal Gana, Prat Espais, SLU, estará presente con un stand para atender a los ciudadanos/as, resolver sus dudas, e informar detalladamente sobre la evolución de las obras y los proyectos actuales, con especial énfasis en la promoción de pisos Prat Sud Remolar 143.

 • 31/10/2005

  Comença el període de recollida de sol·licituds per la promoció Prat Sud Remolar. Aquelles persones interessades en accedir al sorteig públic hauran de passar per la nostra oficina per tal de recollir el formulari i, un cop omplertes totes les dades, tornar-lo signat juntament amb la documentació requerida abans del dia 9 de desembre d'aquest any.

  El Certificat de béns immobles així com el Justificant d'empadronament dels sol·licitants seran tramitats per Prat Espais.

 • 03/08/2005

  El dia 3 d'agost va finalitzar el termini per presentar les ofertes del Concurs de la Consultoria i Assistència Tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu, direcció d'obres i coordinació de seguretat d'un aparcament subterrani a l'Av. de la Verge de Montserrat - Av. del Remolar del Prat de Llobregat, i de les obres d'urbanització de l'àmbit afectat per a l'aparcament.

 • 08/07/2005

  S'ha signat un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Prat de Llobregat i l'Institut d'Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals de la Diputació de Barcelona per a la redacció del Pla Local d'Habitatge d'aquest municipi.

Pàgines