Prat Espais comercialitza les places de l'aparcament soterrani de l'avinguda de la Verge de Montserrat.

No hi donis més voltes: aquí hi tens lloc!
dt., 31/03/2009

És un aparcament per a residents de la zona o persones que hi desenvolupen la seva activitat econòmica. La seva comercialització és en cessió d'ús a 50 anys. Aquest dret permet al cessionari usar la plaça d'aparcament, transmetre-la o deixar-la als seus hereus, sempre dintre dels 50 anys de durada de la cessió.

Característiques

  • Excel·lent ubicació a la ciutat (entre l'avinguda del Remolar i el carrer de l'Empordà).
  • Disposa de videovigilància durant les 24 hores del dia i connexió per veu a una central de control els 365 dies de l'any.
  • Ben equipat i de qualitat.

Modalitats de la comercialització de les places d'aparcament:

Compra*

  • Preu entre 22.000€ i 23.275€ més IVA. Les places de motocicleta 3.450€ més IVA.
  • Quota de manteniment gratuïta el primer any i descomptes de la mateixa fins al quart any.
  • Prioritat a l'hora d'escollir plaça. (Es respectarà l'ordre del sorteig pels adquirents).

Lloguer amb opció de compra (3 anys)**

  • Preus amb IVA inclòs: entre 115€ i 125€ al mes per plaça i vehicle i 30€ al mes les places de motocicleta.
  • Pagament inicial de 600€ (es retorna en cas de no exercir l'opció de compra).
  • El preu de compra es manté els tres anys.
  • Part del pagament mensual es descomptarà del preu de compra en el seu moment.

*Cessió d'ús a 50 anys amb pagament al comptat.
**Cessió d'ús mensual fins a 3 anys amb la possibilitat d'adquirir la cessió d'ús.

Per a més informació adreçar-se a:

Prat Espais

C. de la Carretera de la Bunyola, 49
08820 El Prat de Llobregat

Tel. 93 370 5054
www.pratespais.com
info@pratespais.com